Iron Monument Club Plzeň

Iron Monument Club Plzeň

Paro-strojní festival Holoubkov

Paro-strojní festival Holoubkov

Logo

Paro-strojní festival v Holoubkově je každoroční nevšední akce, kterou ve spolupráci s partnery pořádá náš klub. Svým rozsahem, pestrostí a programem nemá v Plzeňském kraji obdobu. Jejim cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o technických památkách, o kráse starých i nových strojů. O záchraně a údržbě mnoha dnes již unikátních exponátů, o zápalu a nadšení lidí kolem nich. K vidění je mnoho různých exponátů, z nichž většina je funkční a jejich výběr doslova naplňuje motto "od páry k elektřině". Exponáty historické se střídají se zcela novými výrobky.

Místem konání je hasičské cvičiště u holoubkovského rybníka a vlakového nádraží. Lokalita vyhovuje jak vhodným prostorem, tak polohou. Umožňuje snadno využít možnosti přijet na akci vlakem taženém parní lokomotivou, která sama je historickým provozuschopným exponátem a významně obohacuje program celé akce.

Stránky Paro-strojního festivalu Holoubkov